Encyklopedie Nápověda

mořská eroze  pohybující se mořská voda, zejména příboj při mořském pobřeží, rozrušuje pobřeží i mořské dno, pohybovaný horninový materiál je obrušován (tj. působí abraze) a na pobřeží vznikají viz abrazní plošiny a mořské terasy (abrazní plošiny kryté sedimenty). Eroze dna probíhá i v podmořských kaňonech, a byla dokonce zjištěna i v několikatisícimetrových hloubkách působením vodních proudů.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

abrazní plošina terasa

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007