Encyklopedie Nápověda

monoklinála  (monoklina) vrás. Monoklinální - jevící jednotný úklon, jednostranně ukloněný (@ obr. 109).

Závislost reliéfu na geologické stavbě

obr. Závislost reliéfu na geologické stavbě

Obr. 109.  Terén s jednostranně (monoklinálně) ukloněnými vrstvami a s vrstvami vodorovnými (tabulová stavba). k1, 2, 3 - kuesta (kuesta k, je naříznuta obsekventním tokem), th - tabulová hora. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

vrása

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007