Encyklopedie Nápověda

moldanubien  stratigrafická jednotka Českého masívu, stářím patrně odpovídající střednímu a spodnímu proterozoiku (1 000 až 1 800 miliónů let) a zahrnující většinou silně metamorfované horniny moldanubika, moravika, kutnohorského krystalinika a dalších částí Českého masívu. Celková mocnost bývá někdy odhadována na 4 000 m a v jednotce se rozlišuje petrograficky monotónní spodní a pestřejší svrchní část.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

moldanubikum

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007