Encyklopedie Nápověda

mobilní  označení protáhlých zón nebo pásem s výraznými projevy tektoniky, magmatismu, metamorfismu a migmatitizace. Mobilní zóny bývají hranicemi litosférických desek (tektonika globální) a často odpovídají prvotnímu stadiu geosynklinály.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007