Encyklopedie Nápověda

mikrolit  velice malý krystal výlevných magmatitů (obr. 4). Je větší než krystali, takže je možné jeho částečné určení. Jsou-li mikrolity tak hojné, že skládají základní hmotu, mluví se o struktuře mikrolitické.

Andezit s vyrostlicemi plagioklasu a pyroxenu

obr. Andezit s vyrostlicemi plagioklasu a pyroxenu

Obr. 4.  Andezit s vyrostlicemi plagioklasu (nahoře) a pyroxenu (vlevo). Základní hmota je složena z mikrolitů plagioklasu a mikroskopických zrníček pyroxenu a rudního minerálu. Zvětšeno . 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

krystalit

Na tento termín se odkazuje

magmatické horniny pilotaxitická struktura

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007