Encyklopedie Nápověda

melanokratní   -

1. všeobecné označení vyvřelých hornin, které obsahují zvýšený podíl tmavých minerálů,

2. kvantitativní vyjádření obsahu tmavých součástek - barva magmatických hornin.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bar

Na tento termín se odkazuje

mela-

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007