Encyklopedie Nápověda

bar   obvykle mořské pískové nebo štěrkové těleso protáhlého tvaru (val), paralelní nebo subparalelní s pobřežím (@ obr. 46). Vzniká nakupením klastického materiálu transportovaného paralelně s pobřežím. Někdy tento pojem zahrnuje i kosy cele uzavírající zálivy, tombola j. č. tombolo (bary spojující ostrov s pevninou nebo jiným ostrovem) a podmořské prahy (např.   skalnaté prahy v ústích některých fjordů). Termín bar lze často nahradit našimi termíny, jako podmořský val, práh, písečná lavice apod.

Princip hrázové teorie.

obr. Princip hrázové teorie.

Obr. 46.  Evapority se usazují v polouzavřené pánvi spojené s otevřeným mořem jen mělkou úžinou; tudy přitéká do pánve voda z moře a nahrazuje úbytek vody vzniklý silným odparem. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

hololeukokratní holomelanokratní leukokratní mafity melanokratní mezokratní práh (podmořský) val

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007