Encyklopedie Nápověda

medián  hodnota středního prvku statistického souboru uspořádaného podle velikosti Často se užívá k vyjádření střední velikosti zrna (zkratka Md). zrnitost.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

zrnitost

Na tento termín se odkazuje

Md

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007