Encyklopedie Nápověda

ložisková mapa  vyjadřuje rozmístění nerostných surovin, často i jejich zásoby nebo předpovědi dalšího možného výskytu (tzv. mapy prognózní). Poněkud odlišné jsou metalogenetické mapy sledující rozmístění ložisek v závislosti na způsobu jejich vzniku a na příslušnosti k určité časové, tektonické nebo rudotvorné (metalogenetické) epoše. geologie ložisková, metalogeneze.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

geologie

Na tento termín se odkazuje

metalogeneze

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007