Encyklopedie Nápověda

lopolit  magmatická intruze, konkordantní s vrstevnatostí a pánvovitého tvaru, vyvolaného subsidencí; opačně (tj. antiklinálně) vyklenuté těleso se nazývá fakolit. Podle některých názorů jako lopolit lze označovat jen tělesa o vícekilometrovém průměru; tvoří je nejčastěji bazické magmatity. Fakolity, stejně jako menší lopolity, mohly vznikat syntekonickými intruzemi nebo intruzemi do zvrásněných vrstev (obr. 121).

Lopolit (1) a fakolit (2).

obr. Lopolit (1) a fakolit (2).

Obr. 121.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

fakolit gabro

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007