Encyklopedie Nápověda

kyzy  souborné označení kovových sirníků (sulfidů). Typickými kyzy jsou zvláště pyrit (obr. 170), markazi, chalkopyri, pyrhoti, arzenopyri. Často bývají předmětem těžby a vyskytují se zvláště na kyzových neboli sulfidických ložiskách. Pyrit, popř. markazit, jsou hojné v kyzových břidlicích. Zvětráváním (kyzové zvětrávání) se kyzy snadno rozkládají za vzniku četných druhotných minerálních látek (kyselina sírová, druhotné sírany, limonit aj. ). kamenečná břidlic.

Pyrit

obr. Pyrit

Obr. 170.  1 - krychle (s charakteristickým rýhováním), 2 - dvanáctistěn pětiúhelníkový, 3 - spojka obou tvarů. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

arzenopyrit chalkopyrit kamenečná břidlice markazit pyrhotin

Na tento termín se odkazuje

sirníky

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007