Encyklopedie Nápověda

kamenečná břidlice  tmavá břidlice obsahující kamence (podvojné vodnaté sírany) vzniklé rozkladem (zvětráváním) původně přítomného sirníku železa. Na Plzeňsku jsou proterozoického stáří a v minulosti byly těženy (výroba kyseliny sírové).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

kyzy

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007