Encyklopedie Nápověda

krystalizace  vylučování a růst krystalů

1. z pomalu tuhnoucí taveniny (magma);

2. přemisťováním prvků (atomů iontů) v pevné substanci např. při metamorfóze a

3. z kapalin, popř. i plynů (např. sopečných).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

magma

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007