Encyklopedie Nápověda

křída (stratigrafie)  nejmladší druhohorní útvar s dobou trvání přibližně 70 miliónů let (135 až 65 mil.

1. - viz str. 196), obvykle dělený na spodní a svrchní (viz stratigrafie). Začátek svrchní křídy se vyznačuje mimořádně rozsáhlou mořskou transgresí a pro křídu jsou charakteristické nápadné paleogeografické změny. Zatímco na začátku křídy byly kontinenty blízko sebe nebo dokonce spojeny a existoval jen obrovský praoceán, v průběhu křídy nastalo oddělení Jižní Ameriky od Afriky, posun Indie do dnešní pozice, pohybem Severní Ameriky k západu se oddělilo Grónsko od Eurasie a vyvíjel se Atlantský a Indický oceán. Také fauna a flóra se měnily - vyhynuli dinosauři, ptakoještěři a velcí mořští plazi, amoniti i belemniti, ubývá brachiopodů, probíhá rozvoj foraminifer a nápadný rozvoj krytosemenné flóry. Uloženiny křídového stáří se objevují jak v Českém masívu, tak v Karpatech. V Českém masívu je to svrchní křída viz české křídové pánve a viz jihočeských pánví, v karpatské oblasti je zastoupena jak spodní, tak svrchní křída (Západní Karpaty).

 
Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

dinosauři Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007