Encyklopedie Nápověda

konkordance  souhlasnost uložení, tj. normální (paralelní) uložení mladších vrstev na starších, aniž by tyto starší vrstvy byly zvrásněny nebo nakloněny (obr. 91). Termínu se také užívá k vyjádření paralelismu mezi magmatickými tělesy a okolními vrstvami sedimentů (např. ložní žíly jsou konkordantní s okolními vrstvami). Opakem je diskordanc.

Konkordance neboli souhlasné (paralelní) uložení vrstev (příklad přechodu pískovců do jílovců v nadloží).

obr. Konkordance neboli souhlasné (paralelní) uložení vrstev (příklad přechodu pískovců do jílovců v nadloží).

Obr. 91.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

diskordance

Na tento termín se odkazuje

penekonkordantní

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007