Encyklopedie Nápověda

kompetence hornin  chování hornin při jejich deformaci, tj. vyjádření jejich tuhosti (rigidity) nebo vláčnosti (duktility). Kompetentní horniny mají vysoký stupeň tuhosti (vápenec, křemenec, magmatity, většina krystalických břidlic) a při vrásnění se ohýbají bez větší vnitřní deformace. Naproti tomu inkompetentní neboli nekompetentní horniny (evapority, jílové sedimenty, fylity aj. ) se intenzívně vnitřně deformují (kluzné pohyby až plastický tok), často za vzniku výrazné kliváže. Kompetence hornin zásadním způsobem ovlivňuje intenzitu a styl jejich deformací.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

kliváž

Na tento termín se odkazuje

inkompetentní nekompetentní

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007