Encyklopedie Nápověda

kolektor  hydrogeologický termín pro geologické těleso, které se svou vyšší propustností liší od sousedních hornin a umožňuje tedy snazší pohyb podzemní vody. Kolektor může mít funkci vodiče, tj. protéká jím voda a z něho vytéká, nebo funkci nádrže, tj. udrží vodu i po přerušení jejího přítoku. voda.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

voda

Na tento termín se odkazuje

izolátor průtočnost

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007