Encyklopedie Nápověda

karbonatit  magmatická hornina převážně složená z uhličitanu vápenatého, popř. i jiných karbonátů, často s příměsí minerálů vzácných zemin (Nb aj. ). Výskyt karbonatitů je většinou vázán na nefelinické syenity kruhových (ringových) struktur. Původ karbonatitů je různě vysvětlován, zejména magmatickou diferenciací (magma).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

magma

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007