Encyklopedie Nápověda

injekce  proniknutí horninového materiálu do okolních odlišných hornin. Rozeznáváme

1. mag-matické i. (nástřiky),

2. i. metatektu do krystalických břidlic (migmatit) a

3. i. plastického sedimentu vyvolané tíhou nadloží (např. vznik klastických žil).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

migmatit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007