Encyklopedie Nápověda

hominidi  (Hominidae) čeleď zahrnující fosilního i dnešního člověka (obr. 74). K nejstarším zástupcům patří pliocenní rody Ramapithecus (Indie) a Rudapithecus (Maďarsko) a dále pleistocenní rod Australopithecus. Jeho zástupci se vyskytovali výhradně ve východní a jižní Africe a jejich lebeční dutina měla obsah 450 až 600 cm3 (u dnešního člověka je 1 500 až 2 000 cm3). V pleistocénu se již také objevil rod Homo - Homo habilis (vých. Afrika), Homo erectus (Eurasie, Afrika) a konečně i Homo sapiens (mladý pleistocén až recent), jehož poddruhy jsou např. člověk předneandertálský (700 000 až 80 000 let) a člověk neandertálský (80 000 až 35 000 let, 1, 5 až 1, 7 m vysoký, lebeční dutina 1 200 až 1 650 cm3). Neandertálec vyráběl kamenné nástroje viz mousterienského typu a pohřbíval své mrtvé. Posledním členem vývojové řady je poddruh Homo sapiens sapiens, tj. dnešní člověk. @ prehistorieTab. 1.

Hominidi.

obr. Hominidi.

Obr. 74.   Rekonstrukce lebek z čelního pohledu, bočního pohledu a nadhledu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

Australopithecus člověk kvartér neandertálec opočlověk

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007