Encyklopedie Nápověda

halit  neboli sůl kamenná (NaCl) se nejčastěji vyskytuje jako zrnitá hornina bělavé barvy. Vzniká odpařováním slaných vod za příznivých topografických a klimatických podmínek (evaporit). Solná ložiska jsou buď vrstevnatá, nebo mají podobu solných dómů (diapirů - obr. 176) a halit bývá provázen anhydritem nebo sádrovcem, řidčeji i draselnými (obr. 47) a jinými solemi. Hlavními světovými producenty jsou USA, Čína a SNS. Kamenná sůl se vyskytuje ve východoslovenském miocénu - Prešovsko a oblast Soĺ-Zbudza-Zalužice.

Rytmické uložení evaporitů v oblasti Stassfurtu (SRN).

obr. Rytmické uložení evaporitů v oblasti Stassfurtu (SRN).

Obr. 47.   1 - halit s Mg-solemi aj., 2 - halit, 3 - draselné a jiné soli.Solný diapir (peň)

obr. Solný diapir (peň)

Obr. 176.  Solný diapir (peň) prorážející roponosnými vrstvami miocenního (H - helvet, M - meot, P - pont) a pliocenního (D - dák, L - levant) stáří. Ropa je vyznačena černě. Rumunsko. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

evaporit

Na tento termín se odkazuje

sůl

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007