Encyklopedie Nápověda

granulit  regionálně metamorfovaná, většinou jemnozrnná, světlá hornina složená především z živce (hlavně draselného), křemene a granátu. Je-li usměrněná a páskovaná, nazývá se též leptynit (leptit). Granulity vznikly nejspíše katazonální přeměnou kyselých eruptiv nebo arkózovitých sedimentů. Příkladem je granulit Českého lesa (šumavské moldanubikum). @ obr. 130.

Hlavní metamorfní (minerální) facie. Zubovitá hranice vymezuje oblast migmatitů

obr. Hlavní metamorfní (minerální) facie. Zubovitá hranice vymezuje oblast migmatitů

Obr. 130.  p - tlak, t - teplota. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

leptit leptynit moldanubikum

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007