Encyklopedie Nápověda

granulace  rozpad na drobná zrna až mikroskopické částice. Nastává u

1. minerálů - např. působením tlaku (kataklázou, mylonitizací - @ obr. 126) nebo diagenezí (granulace, mikritizace kalcitu) nebo

2. hornin; kromě drcení působením tlaku nastává i rychlým ochlazením láv vylévaných pod vodou. Hornina vzniklá stmelením (nejčastěji kalcitem) granulované lávy se nazývá granulát.

Maltovitá struktura drceného granitu (v polarizovaném světle).

obr. Maltovitá struktura drceného granitu (v polarizovaném světle).

Obr. 126.   Velká zrna undulózně zhášejícího křemene. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

láva

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007