Encyklopedie Nápověda

grafit  přirozený uhlík (C) vznikající přeměnou organické hmoty (grafitizace). Je hledanou surovinou zvláště pro svou žáruvzdornost. Rozlišuje se grafit makrokrystalický (vločkový) a mikro-krystalický až kryptokrystalický (celistvý, ?amorfní"), který je méně ceněný. G. se sice vyskytuje i na ložiskách pneumatolytických a hydrotermálních (vysoce kvalitní), magmatických a kontaktně metasomatických, avšak většina produkce pochází z ložisek metamorfního a reziduálního původu. Metamorfní g. vzniká metamorfózou sedimentů bohatých organickým uhlíkem nebo přímo uhelných slojí. Výsledkem těchto pochodů jsou grafitické ruly až grafitové sloje nejčastěji vzniklé katazonální metamorfózou. Intenzívním zvětráváním (zvláště lateritizací) grafitonosných hornin nastává uvolnění stabilního grafitu a mohou vzniknout snadno zužitkovatelná reziduální ložiska. K významným světovým producentům g. patří i naše ložiska (v českokrumlovské pestré sérii jihočeského moldanubika aj. ).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

grafitizace

Na tento termín se odkazuje

uhlí uhlí

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007