Encyklopedie Nápověda

globigeriny  mořské planktonní foraminifer (křída až recent) o velikosti do 1 mm (obr. 59), velmi důležité pro stratigrafii zejména terciéru; mají velký horninotvorný význam (@ obr. 204, moře, vápnitý kal).

Globigerina.

obr. Globigerina.

Obr. 59.  Slínovec s hojnými schránkami globigerin. Zvětšeno.

obr. Slínovec s hojnými schránkami globigerin. Zvětšeno.

Obr. 204.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

foraminifery

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007