Encyklopedie Nápověda

foraminifery  neboli dírkovci (Foraminifera) jsou prvoci vytvářející chitinózní, aglutinované (tj. slepené ze zrníček), nejčastěji však vápnité schránky. Schránky (obr. 49) jsou jednokomůrkové i vícekomůrkové, o velikosti méně než milimetr až do několika centimetrů. U některých druhů lze pozorovat nápadný dimorfismu (podle velikosti první komůrky se rozeznávají formy megasférické a mikrosférické). F. jsou převážně mořští bentičtí nebo planktonní živočichové známí od kambria; pro své velké rozšíření často nalézají uplatnění v biostratigrafii - Fusulinacea (obr. 50) v karbonu a permu, Globigerinacea (obr. 59) v mezozoiku až terciéru, Nummulites (numulit) v paleogénu aj. Foraminifery mají velký horninotvorný význam a cele skládají mnohé vápence (např. fusulinové, numulitové) a významnou měrou se podílejí i na složení korálových útesů. V dnešních mořích se na rozlehlých plochách ukládá hlubokomořské foraminiferové bahno (moř, globigeriny).

Foraminifery - příklady tvarů schránek (nestejné zvětšení).

obr. Foraminifery - příklady tvarů schránek (nestejné zvětšení).

Obr. 49.  Fusulina

obr. Fusulina

Obr. 50.   1 - vnější pohled, 2 - schematizovaný podélný řez.Globigerina.

obr. Globigerina.

Obr. 59.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

dimorfismus moře numuliti

Na tento termín se odkazuje

dirkovci Fusulina globigeriny globotrunkány prvoci

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007