Encyklopedie Nápověda

fumarola  sopečná exhalace, tj. výrony par a plynů v sopečných oblastech. Jejich teplota činí 100 až 800 °C (1 000 °C), podle toho unikají-li z kráterů a tuhnoucích láv (páry chloridů, vodní pára, HC1, CO2, ) nebo v průběhu postvulkanické činnosti (páry salmiaku, SO2, CO2, vodní pára). Za teplot 100 až 200°C často uniká sirovodík a jeho oxidací vznikají nálety síry. Postvulkanické výrony tohoto typu se nazývají solfatary. Výrony o teplotě pod 100 °C jsou bohaté vodní párou a CO2 a nazývají se mofety; mohou být spjaty s výstupem teplých vod a ukládáním travertinu.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

exhalace solfatary sopka

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007