Encyklopedie Nápověda

doba poledová  neboli postglaciál

1. období, kdy v Evropě kontinentální ledovec ustupující k severu dosáhl baltského pobřeží;

2. syn. holocénu (kvartér, stratigrafie).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

kvartér ledovec

Na tento termín se odkazuje

postglaciál

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007