Encyklopedie Nápověda

diskordantní  nesouhlasný; vyjadřuje způsob styku stratigrafických jednotek (diskordance);

2. vyvřelých hornin vůči okolí, foliaci apod.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

diskordance

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007