Encyklopedie Nápověda

chorismit  hornina skládající se ze dvou nestejnorodých složek; může být původu magmatického i metamorfního (migmatit).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

migmatit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007