Encyklopedie Nápověda

buližník  vžité negenelické označení silicitů šedé až černé barvy (s grafitoidní příměsí) z českého proterozoika.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

silicit

GE



Rozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007