Encyklopedie Nápověda

břidličnatost  1. původně destičkovitá až lupenitá dělitelnost břidlic a podobných sedimentů. Dnes se dává přednost konkrétnějším termínům (laminace, rozpad, štípatelnost apod. );

2. označení podobné dělitelnosti v tektonicky silněji deformovaných sedimentech, magmatitech a metamorfitech. Břidličnatost tohoto druhu může být paralelní nebo diagonální vůči prvotní vrstevnatosti sedimentů či strukturním plochám magmatitů, nebo může být rovnoběžná s osními plochami vrás (osní břidličnatost). Břidličnatost bývá často označována jako kliváž. Vzhledem k terminologické nejasnosti je lépe užívat negenetického termínu foliace. Blíže kliváž.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

foliace kliváž

Na tento termín se odkazuje

kliváž

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007