Encyklopedie Nápověda

bradlo  morfologicky výrazný skalnatý útvar tektonického původu.

1. troska kerného nebo vrásového příkrovu, tzv. b. švýcarského typu (obr. 166);

2. bradlo diapirového rázu, tzv. b. pieninského typu (Západní Karpat)-obr. 19.

Příkrovová stavba

obr. Příkrovová stavba

Obr. 166.  Řez a blokdiagram příkrovu spočívajícího na autochtonu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

Západní Karpaty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007