Encyklopedie Nápověda

bioklast  úlomek fosílie nebo i celá živočišná nebo rostlinná fosílie, ať již transponovaná či nikoliv, obsažená v usazené hornině. Termín se užívá hlavně pro úlomky fosilií s karbonátovými schránkami, které jsou téměř stejného stáří jako sediment, který je uzavírá. Nutno odlišovat od pospolitých organismů, jejichž pevné části se nalézají v původní růstové pozici a které samy tvoří horniny (např. útesové vápence).

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

vápenec (petrologie)

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007