Encyklopedie Nápověda

autigenní  

1. termín používaný v sedimentární petrografii pro minerální složky vzniklé na místě, tj. během ukládání nebo po uložení sedimentu; jde tedy o produkty diageneze. Příkladem je dorůstání křemenných zrn (obr. 9nebo vznik novotvořených živců;

2. minerály vzniklé v metamorfitech bez přínosu látek zvenčí v podmínkách izochemické metamorfózy. Subst. autigeneze. Opakem je alogenní, alotigenní.

Orientované dorůstáni křemenných zrn pískovce

obr. Orientované dorůstáni křemenných zrn pískovce

Obr. 9.  Orientované dorůstáni křemenných zrn pískovce s křemenným tmelem. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

alogenní diageneze

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007