Encyklopedie Nápověda

alochtonní  

1. pocházející odjinud, cizorodý;

2. v sedimentologii horninový materiál nebo úlomky hornin vzniklé rozrušením dříve existujících hornin, přemístěné a znovu usazené;

3. horninový celek tektonickými pochody oddělený od původního podloží a spočívající na druhotném podloží, tzv. alochton (příkrov).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

příkrov

Na tento termín se odkazuje

alochtonie

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007