Encyklopedie Nápověda

Středoatlantský hřbet  široká elevace probíhající Atlantikem od severu k jihu a vystupující 1 až 3 km nad okolní dno, ojediněle i nad hladinu. V jeho ose leží riftové údolí tektonik globální, obr. 219.

Středooceánské hřbety

obr. Středooceánské hřbety

Obr. 219.   - nahoře centrální část (riftové údolí) Středoatlantského hřbetu u Azorských ostrovů; rozpínání je poměrně pomalé. Dole Východopacifický hřbet poblíž Mexika; rozpínání je rychlejší, schází údolí v ose hřbetu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007