Encyklopedie Nápověda

Benioffova zóna  zóna zemětřesných hypocenter v rovinách ukloněných pod úhlem 45° a směřujících z malých hloubek do pláště až 700 km hluboko. Benioffovy zóny provázejí hlubokomořské příkopy, ostrovní oblouky, mladá pohoří a sopky. Ve smyslu deskové tektoniky je jejich výskyt vázán na zóny subdukce (tektonika globální).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007