Special Papers >> Obsah >> No. 8

Sedimentologie podslezské jednotky 

Eliáš, M., 1998, Special Papers No. 8. Czech Geological Survey. Praha.
ISBN 80-7075-260-2

Obsah (Content)

Abstrakt
(pdf, 65 kB)
Úvod
str. 5-6 (pdf, 166 kB)
Základní geologická charakteristika
str. 6-7 (pdf, 192 kB)
Litostratigrafie a facie podslezské jednotky
str. 7-34 (pdf, 2386 kB)
Vývoj podslezské jednotky
str. 34-38 (pdf, 424 kB)
Ekvivalent podslezské jednotky
str. 38 (pdf, 95 kB)
Závěr
str. 39 (pdf, 101 kB)
Literatura
str. 39-41 (pdf, 305 kB)
Sedimentology of the Subsilesian Unit - summary of the Czech text
pp. 42-48 (pdf, 715 kB)
 

© Česká geologická služba, 2007