Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Mapa
Geologická mapa království Českého

(Geologická mapa kráľovstva Českého)

Autor: Klvaňa, Josef
Autorská poznámka: Del. A sc. J.E. Wagner. Litogr. A. Vítek, Praha
Krajina: Česká republika; Zeme Koruny Českej  
Jazyk dokumentu: čeština
Vydavateľ: F. A. Urbánek, Praha
Mapa uvádzana už aj ako príloha knihy Štěpána Bačkory: Praktické učení zeměpisu Čech. Praha 1878, nie je však jasné, či ju tiež pripravoval J. Klvaňa
Rok: 1883  Mierka: 1 : 1 000 000   Určenie mapy: geologická zakrytá
Druh: Mapa  Farba: Farebný   Forma: Skladaná mapa   Charakter: Tlačený

Originál, z ktorého pochádza digitálna kópia : fond Nár. tech. Muzea
Skutočné rozmery originálu: 305 x 378 mm (výška x šírka)
  
(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz