Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Autor
Štúr, Dionýz

* 5. 4. 1827 Beckov pri Novom Meste nad Váhom, + 9. 10. 1893 Viedeň

významný slovenský geológ 19. storočia, riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu ve Viedni. Po absolvovaní gymnázia v Modre a evangelického lýcea v Bratislave sa venoval štúdiu prírodných vied na polytechnike vo Viedni. V rokoch 1847 - 1849 študoval na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Po založení Ríšskeho geologického ústavu v roku 1849 vo Viedni, nastúpil do tohoto ústavu a pracoval ňom až do svojej smrti. V roku 1872 sa stal najskôr jeho vedúcím geológom, v roku 1877 námestníkom a v roku 1885 riaditeľom tohoto ústavu. Zo začiatku sa venoval geologickému mapovaniu v rôznych krajinách Rakúsko-Uhorska (v Dolnom Rakúsku, v Štajersku, v Korutánsku, v Kransku, v Čechách a na Morave). V roku 1858 začal geologicky mapovať západné Slovensko, Karpaty, Nízke Tatry a Spišsko-gemerské rudohorie. Po roku 1870 sa venoval fytopaleontologickým štúdiám, pretože sa zaujímal a aj vynikal v botanike. Študoval flóru triasových a jurských vrstiev na Slovensku, ale aj flóru kulmských bridlíc a karbónskych panví. V rámci štúdia stredočeského devónu sa venoval flóre srbských vrstiev. Ku koncu svojeho života sa opäť vrátil k geologickému mapovaniu, a to v okolia Viedne. Jeho vedecké dielo obsahuje viac ako 270 vedeckých prác a mnoho geologických máp. Svoje paleobotanické práce vydával pod názvom „Beiträge zur Kenntnis der Flora der Vorwelt“. V roku 1871 vydal rozsiahle dielo o geológii Štajerska. Na jeho počesť bol nazvaný slovenský geologický ústav v Bratislavě „Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra“.(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz