Česká geologická služba
Česká geologická služba

Pokrytí území ČR geologickými mapami 1:25 000
Zobrazit:  listoklad G-K
 listoklad ZM
  mapy v souřadném systému S-42
  zobrazení Gauss-Krüger
  mapy v souřadném systému S-JTSK
  zobrazení Křovákovo
  oba typy map