Česká geologická služba
Česká geologická služba


Projekt lze spustit ve verzi MS Internet Explorer verze 5.5 a vyšší nebo pomocí Netscape Communicator verze 4.7 a vyšší. Pro zobrazení vysvětlivek je nutné mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader.
Tyto programy jsou dostupné jako freeware.
Po zasunutí nosiče do CD mechaniky se aplikace automaticky spustí zobrazením úvodní stránky, kde jsou v modré liště umístěny následující odkazy:

Informace o projektu - projekt "Digitální mapový archiv České geologické služby"
Obsah CD - popis výběru map digitálního archivu zařazeného na CD
Jak pracovat s aplikací - návod k používání aplikace
Listoklad ZM a Listoklad G-K - vlastní aplikace
Mapy v krajích ČR - seznam mapových listů v jednotlivých krajích ČR
Pokrytí území ČR - přehledka pokrytí území ČR geologickými mapami 1 : 25 000 s rozlišením map různých souřadných systémů

V následujících oknech je přístup k jednotlivým stránkám řízen pomocí odkazů v horní modré liště.

Kliknutím na odkaz "Listoklad ZM" se otevře stránka s listokladem map 1 : 25 000 v souřadném systému S-JTSK zobrazení Křovákovo. Barevně jsou rozlišeny mapy různých signatur a plným kroužkem mapové listy, ke ktrerým existuje vysvětlivka. Pohyb kurzoru po jednotlivých mapových listech je v tomto okně provázen zobrazením čísla a jména mapy.
Nad mapou listokladu ZM je umožněna volba zobrazení map nebo vysvětlivek vázaných na zvolený mapový list.
Pokud je zatržena volba "vysvětlivky", kliknutím na mapový list se otevře nové okno s vysvětlivkou k vybranému listu.
Zatržením volby "mapa" a kliknutím na mapový list se zobrazí celkový pohled na mapu.

Kliknutím na odkaz "Listoklad G-K" se otevře stránka s listokladem map 1 : 25 000 v souřadném systému S-42 zobrazení Gauss-Krüger. Barevně jsou rozlišeny mapy různých signatur. Pohyb kurzoru po jednotlivých mapových listech je také v tomto okně provázen zobrazením čísla a jména mapy.

Celkový pohled na mapu může obsahovat i více map k vybranému mapovému listu. Jde o různé typy map (geologická mapa zakrytá nebo odkrytá), mapy různých autorů nebo období vzniku.
V záhlaví je u každé mapy uveden redaktor listu, rok vydání mapy (pokud je znám) a typ mapy. U rukopisných map také seznam samostatných rukopisných příloh (legenda, geologický řez, stratigrafická kolonka) pokud je archiv vlastní. Pod mapou je uveden seznam zpráv.
Součástí kartografického výstupu mohou být u tištěných map mimo vlastní geologickou mapu legenda, stratigrafická kolonka, charakteristický řez územím, přehled geologických jednotek, přehled geologického mapování, klad listů a nasvícené barevné geofyzikální mapky (znázorňující magnetické, radioaktivní či gravimetrické anomálie).
Výběr těchto součástí geologické mapy je možný přímo z horní lišty, popřípadě kliknutím na jednotlivé části celkového pohledu na mapu.
Výběr na liště umožňuje kromě návratu na úvodní stránku ("Home"), návratu na stránku s listokladem ("Listoklad ZM nebo G-K") také výběr "Informace k listu". Tabulka informací k listu obsahuje seznam všech geologických map zakrytých a odkrytých, které jsou dostupné v mapovém archivu k danému mapovému listu. Pokud je v prvním sloupci tabulky zobrazena ikonka CD, je dokument obsažen na CD. Kliknutím na ikonku se dokument zobrazí. Ke každému dokumentu v tabulce informací lze zobrazit podrobné údaje kliknutím na název dokumentu.

Každá mapa je rozdělena do čtyř kvadrantů označených A - levý horní, B - pravý horní, C - levý dolní a D - pravý dolní. Vybraný kvadrant lze ve zvětšení zobrazit volbou v horní liště nebo kliknutím na tuto část mapy. Aplikace umožňuje přechod na vedlejší kvadrant, popř. sousední mapu pomocí tlačítek se šipkami.

Vysvětlivky existují ve dvou formách: rozdělené na jednotlivé listy nebo kompletně v jednom souboru. V navigační liště v okně s vysvětlivkou lze vybrat "Titul" nebo "Obsah". Kliknutím na Titul se zobrazí základní informace tj. název vysvětlivky, rok vydání a kolektiv autorů. Kliknutím na Obsah se zobrazí vysvětlivka.
Pokud jde o vysvětlivku v jednom souboru (např. 02-223 Mikulášovice), lze obsah vysvětlivky zobrazit kliknutím na ikonku "Show/Hide Navigation Panel" v záhlaví zobrazeného souboru.
Pokud jde o vysvětlivku tvořenou jednotlivými listy (např. 23-232 Dobronín), je obsah zobrazen v pravé části okna a v levé části okna jsou zobrazeny náhledy jednotlivých stránek. Pro listování lze využít šipek vlevo nahoře. Stránku lze také zobrazit kliknutím na její náhled. V levé části okna lze měnit zobrazení náhledů nebo obsahu vysvětlivky.