Česká geologická služba
Česká geologická služba


Cílem CD-ROM je představit sbírku geologických map 1 : 25 000, které archiv ČGS do současnosti vlastní. K tomuto účelu byly vybrány 4 nejdůležitější a nejkompletnější soubory v měřítku 1 : 25 000 v souřadném systému S-JTSK zobrazení Křovák a v souřadném systému S-42 zobrazení Gauss-Krüger (označení archivních signatur - MO 32, M 2 B 198, MO 24, MO 17), které pokrývají území ČR.

Ze souřadného systému S-JTSK zobrazení Křovák byly vybrány všechny tištěné mapy 1 : 25 000 a chybějící listy byly doplněny existujícími rukopisnými podkladovými mapami. Kolekce byla rozšířena o souřadný systém S-42 zobrazení Gauss-Krüger souborů rukopisných map, které představují předcházející etapu vzniku geologických map 1 : 25 000.
Tištěné mapy jsou doplněny samostatnými vysvětlivkami (brožurou), pokud existují.
Vyskytují se i ojediněle případy, kdy je přítomna pouze tištěná vysvětlivka a mapa ještě není vytištěna. Rukopisné mapy obou zobrazení jsou doplněny samostatnými rukopisnými přílohami (legenda, geologický řez, stratigrafická kolonka) pokud je archiv vlastní.signatura M 2 B 198
tištěné mapy 1 : 25 000 v souřadném systému S-JTSK zobrazení Křovák
námět map tištěný výstup základního geologického mapování v měřítku 1 : 25 000
mapy geologické zakryté a odkryté
forma tištěné mapy několika grafických výstupů
 
  • mapy většího formátu, které na okrajích listu obsahují legendu a stratigrafickou kolonku a v dolní části geologický řez
  • mapy prozatimního vydání, které představují reprodukce autorského (často neoponovaného) originálu, z velké části představují verzi oboustranných map
  • soubor 12 geologických map odkrytých, nevybarvených, s vyznačením indexů jednotek
  • od roku 1999 v rámci projektu - VaV/630/1/98 (ČGÚ - 2100) - Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000 jsou představeny nové verze digitálně zpracovaných geologických map1 : 25 000. Na CD nosiči je 34 takto zpracovaných map, které představují etapu 2000-2001
počet map: 191
součástí samostatné doprovodné tištěné vysvětlivky (brožura)
počet vysvětlivek: 161


signatura MO 32
rukopisné mapy 1 : 25 000 v souřadném systému S-JTSK zobrazení Křovák
námět map rukopisné podklady pro konečný výstup tištěných map - "Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000"
mapy geologické zakryté a odkryté
forma rukopisné mapy, samostatný grafický doprovodný materiál (legenda, stratigrafická kolonka, geologický řez)
počet map: 97


signatura MO 17
rukopisné mapy 1 : 25 000 v souřadném systému S-42 zobrazení Gauss-Krüger
námět map soubor dokumentů účelového mapování 1 : 25 000, různých autorů
mapy geologické zakryté a odkryté
forma rukopisné mapy, samostatný grafický doprovodný materiál (legenda, stratigrafická kolonka, geologický řez)
počet map: 151


signatura MO 24
rukopisné mapy 1 : 25 000 v souřadném systému S-42 zobrazení Gauss-Krüger
námět map: soubor dokumentů účelového mapování 1 : 25 000, různých autorů a meziměřítka k mapě 1 : 50 000
mapy geologické zakryté a odkryté
forma: rukopisné mapy, samostatný grafický doprovodný materiál (legenda, stratigrafická kolonka, geologický řez)
počet map: 501