Obchodní název: vacovský mramor
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Typ horniny: metamorfity
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: bílá
Stratigrafické členění: paleozoikum až proterozoikum
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.