Obchodní název: krtská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Přívlastek: porfyrický
Barva: modrošedá, šedomodrá
Stratigrafické členění: kadomské stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Hrubozrnná, někdy má narůžovělé živce
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D.(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Fyz.-mech.vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.