Obchodní název: vahlovická žula - blatenský typ plutonu
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Přívlastek: porfyrický
Barva: namodrale šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Amfibol-biotitický granodiorit bývá usměrněný, vyrostlice živců jsou narůžovělé o velikosti až 12 mm. Obsahuje shluky tmavých minerálů až černé pecky čočkovitého tvaru, místy světlé žilky. Odolný proti povětrnosti a kyselinám, leštitelnost - IA.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Březinová D. a kol.(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum.Praha. M.aH.Granit, spol.s r.o: Nabízíme rozměrné bloky vahlovické žuly, - Kámen 17, 2011, 1.

vahlovická žula - blatenský typ plutonu  
 
vahlovická žula  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)