Obchodní název: paštická žula-blatenský typ plutonu
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Textura: porfyrická
Barva: světle až tmavě šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Biotitický granodiorit až granit, světlejší varianta blatenské žuly.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha.

paštická žula-blatenský typ plutonu