Encyklopedie Nápověda

zvířená textura  textura vzniklá porušením ještě plastického sedimentu shrnutím, skluzem nebo viz bioturbací.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007