Encyklopedie Nápověda

zubovitá struktura  struktura hornin, jejichž zrna do sebe zubovitě (laločnatě) zapadají (@ obr. 158).

Křemenec - vlevo se zubovitou, vpravo s mozaikovou strukturou (@ obr. 226/6).

obr. Křemenec - vlevo se zubovitou, vpravo s mozaikovou strukturou (@ obr. 226/6).

Obr. 158.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007